RHS, afb 1_5000pix

Zijaanzicht van de onderste lendenwervels. Daartussen de discus met kern en annulus fibrosus