Addendum III, herziene 4e bijlage van Rugpijn hernia en spit.

Addendum III wordt vanaf de 4e druk aangepast. Deel B, over cyclische belasting is toegevoegd.