Voorwoord

Prof. dr. Bart Koes
Rugpijn is een klacht die veel mensen treft. Naar schatting krijgt 80 tot 90 procent van de volwassenen ooit te maken met rugpijn. Soms blijft het bij een of enkele episodes met rugpijn, maar bij een aanzienlijk aantal mensen komen de rugklachten regelmatig terug en soms ontwikkelt zich een chronisch pijnsyndroom.

De rugpijn ontstaat soms acuut en soms geleidelijk, en bij een deel van de mensen gaat de rugpijn gepaard aan uitstralende klachten in het been. Gelukkig is het zo dat in veel gevallen de pijnklachten binnen enkele weken  verminderen en uiteindelijk weer verdwijnen. Bij een deel van de mensen zullen de klachten echter maanden tot soms jaren persisteren.

Ondanks het feit dat rugklachten zo vaak voorkomen, is in de meeste gevallen niet bekend wat precies de oorzaak is van de pijnklachten. In slechts een heel klein percentage (ongeveer 5 procent) van de gevallen kunnen de klachten worden toegeschreven aan een onderliggende ernstige ziekte of aandoening, zoals een maligniteit, fractuur of een infectie. Maar in verreweg de meeste gevallen is en blijft de oorzaak onbekend. In de rug zitten veel weefsels, spieren, botten en gewrichten, die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor de rug- en beenpijn.

De auteurs van het boek dat voor u ligt, presenteren op zeer heldere wijze hun inzichten over het ontstaan en beloop van rugpijn. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de tussenwervelschijf (discus). Stap voor stap wordt uitgelegd wat de discus is en wat er gebeurt als er een discushernia ontstaat. Wat opvalt in het boek, is dat complexe materie op eenvoudige wijze wordt toegelicht, waarbij veel gebruikt wordt gemaakt van goede voorbeelden en inzichtelijke illustraties. Het boek is mede daardoor erg geschikt voor de praktijk van zowel hulpverleners als patiënten. Er is veel aandacht voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en ook voor diverse oefeningen en beweegprogramma’s die nuttig zijn voor de patiënt.

Er zijn niet veel boeken in de Nederlandse taal die op zo’n heldere en inzichtelijke manier rugpijn en herniaklachten beschrijven. Jan Willem Elkhuizen en Menno Iprenburg verdienen alle complimenten voor deze waardevolle bijdrage aan de literatuur.

Professor Bart W. Koes

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde
Erasmus MC Rotterdam

Drs. Gijs Lemmers
Dit boek biedt een mooi en duidelijk overzicht van de problematiek bij een groot deel van lage-rugklachten, voor zowel (para)medici als voor leken. Met behulp van veel tekeningen, foto’s en modellen wordt, wetenschappelijk onderbouwd, helder gemaakt wat er precies gebeurt als het bij iemand ‘in de rug schiet’. Waarom lijkt spit vaak zoveel op een hernia, maar soms ook helemaal niet? De tussenwervelschijf blijkt toch wezenlijk anders te werken dan veel professionals op dit moment aannemen.

Johan Cruijff zei ooit: ‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt’, en de lezer van dit boek krijgt gaandeweg precies door waarom en hoe klachten ontstaan en wat je eraan kan doen. En dat is meer dan velen denken. Bij veel mensen zal dit kunnen bijdragen aan een vermindering van hun rugklachten en uitstralende pijn in het been (ischias).

Er worden enkele nieuwe oefeningen beschreven. Wij hebben deze binnen onze landelijke, in de wervelkolom gespecialiseerde organisatie al een tijdje uit mogen proberen, en ja, ze kunnen écht bijdragen aan herstel en soms zelfs verrassend snel.

Lang niet alle hernia’s hoeven geopereerd te worden, maar soms is het onvermijdelijk. Ook op dit gebied krijgt de lezer een mooi overzicht van de mogelijkheden die er bestaan.

Er zijn veel verschillende factoren die bij kunnen dragen aan het veroorzaken en in stand houden van rugklachten. Het is belangrijk deze allemaal goed in kaart te laten brengen door de juiste professional. Dat is in de hedendaagse gezondheidszorg geen sinecure.

Al met al biedt dit boek erg veel informatie, en hiermee bereiken de auteurs hun doelstelling: licht brengen in de black box van onbegrepen rugklachten.

Drs. Gijs Lemmers

Promovendus ‘De beste zorg voor lage rugklachten’
Complexe diagnostiek, Onderzoek & Ontwikkeling
Fysius Rugexperts